Den svenskspråkiga projektassistenten börjar på Kielo-SpråkLek projektet

21.02.2022

Hej! Jag heter Kassandra Karkola och jag är Kielo-Språklek:s projektassistent. Jag flyttade

till Kuopio i höstas för att börja studera medicin och nu jobbar jag med att översätta

projektets material till svenska vid sidan av studierna.

Jag kommer från en tvåspråkig familj i Esbo och ser fram emot att få använda mina

språkkunskaper i mitt jobb speciellt då jag bor i en så finskspråkig stad som Kuopio. På

fritiden tycker jag om att baka och laga mat samt att träffa vänner och röra på mig. Glad vår!